Fellowers InfoBreda

Relaties binnen het maatschappelijke netwerk van Breda

InfoBreda heeft diverse goede relaties met andere maatschappelijke betrokken personen of instanties gericht op Breda. Soms worden foto’s beschikbaar gesteld, evenementen of informatie getipt, of samen geproost op het samen versterken van Breda. Bij InfoBreda noemen we deze personen of instanties: ‘Fellowers of InfoBreda’. Een samentrekking van followers (volgelingen) en fellow (kamaraad).

InfoBreda dankt – met het gevaar om niet volledig te zijn – alle Fellowers van InfoBreda. Op een mooie toekomst en mooie kruisbestuivingen!

Fellowers van InfoBreda
 • Patrick Verkoeijen (ILoveBreda)
 • Peter van den Broek (InBreda)
 • Bouke Tuit (InBreda)
 • Ron Bekker (Runnerscafe)
 • Ralph Behouden – Nachtburgemeester Breda (Dutch Visuals)
 • Joost van Dorst (JVD graphic Design  – Paoter Gustaaf)
 • Vincent Kuyvenhoven (Zicht op inzicht)
 • Jelmer de Maat (Netvlies)
 • Suzanne Rockland (Talent in Beeld)
 • Benno van der Sluis (Bouwservice Breda)
 • Roy Kokshoorn (Kokshoorn advies)
 • Jasper van der Oever (Studio van der Oever)
 • Lars Mosch (Trajecto)
 • Oskar Bronsgeest (What about change)
 • Peter Vissers (Breda ’97)
 • Henk Voermans
 • Gré van Pelt (OBS de Tweesprong)
 • Don Guikink (Guick)
 • Frans Huijsmans (Frans Huijsmans live communicatie)

▲ HOME ▲

 

 

interessante informatie over de stad Breda