Over ons enzo

InfoBreda

InfoBreda geeft gebundelde en geselecteerde informatie over Breda die interessant is voor bezoekers, inwoners en het bedrijfsleven.

Initiatief

De website www.infobreda.nl is een initiatief van Bredapartners. Meer informatie over Bredapartners kunt u vinden op www.bredapartners.nl

InfoBreda is een zelfstandig initiatief en is niet verbonden/gelieerd aan de gemeente Breda of een andere (gerelateerde) overheidsinstantie.

InfoBreda is op 1 juli 2016 ontstaan, in een periode dat er veel discussie was over de citymarketing van Breda. Deze maatschappelijke en politieke discussie heeft mede geleid tot de oprichting van InfoBreda.

Binnen het maatschappelijk netwerk van Breda, heeft InfoBreda de nodige relatie’s: de zogenoemde ‘Fellowers van InfoBreda‘.

Copyright

Op alle informatie van InfoBreda/Bredapartners, op de website www.infobreda.nl en haar sociale media kanalen (Instagram InfoBreda, Facebook InfoBreda en Twitter @bredapartners) rust een copyright. Niets van deze  teksten, foto’s en afbeeldingen mogen gebruikt worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van www.infobreda.nl

Disclaimer

Aan de informatie op de website www.infobreda.nl is de grootste zorg besteed door Bredapartners. Het is echter mogelijk dat informatie niet (meer) klopt of onvolledig is. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, of schadevergoedingen worden geëist.

De website www.infobreda.nl pretendeert niet volledig te zijn in de informatie over Breda. Er is door Bredapartners een selectie gemaakt van de informatie die interessant kan zijn voor diverse doelgroepen. Bedrijven, instellingen, stichtingen, organisatoren van evenementen en degelijke kunnen geen rechten claimen om vermeld te moeten worden op www.infobreda.nl.

InfoBreda (Bredapartners) heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website en de opgenomen informatie grote zorgvuldigheid betracht. De informatie op de website www.infobreda.nl  is slechts informerend van aard. InfoBreda (Bredapartners) aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website (of sociale media als Instagram, Facebook of Twitter) is verkregen. InfoBreda garandeert niet dat de op de website te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. De website www.infobreda.nl is slechts een informatieplatform. De website en de uitingen van de bijbehorende sociale media worden met de grootste zorg samengesteld, maar fouten zijn mogelijk.  De informatie op deze site kan op ieder door InfoBreda gewenst moment worden gewijzigd.

Indien op de website www.infobreda.nl (of Instagram, Facebook of Twitter) links zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan betreffen dat websites waarvoor InfoBreda op geen enkele wijze verantwoordelijk is. InfoBreda (Bredapartners) aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden of een andere digitale bron impliceert niet dat InfoBreda de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft of ondersteunt; dergelijke verwijzingen is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van de website (of Instagram, Facebook of Twitter) van InfoBreda om nadere informatie te vergaren.

Foto verantwoording

Alle foto’s  op deze website zijn gemaakt door InfoBreda of de eigenaar heeft toestemming verleend om deze foto te gebruiken (zoals bijvoorbeeld het Blisshotel).

Cookies

InfoBreda maakt minimaal gebruik van cookies. Voor de zekerheid heeft InfoBreda sinds april 2018 een cookiewall ingesteld, om in alle gevallen aan de wet te voldoen. Klik verder, voor meer informatie over het cookie-beleid van InfoBreda.

Veilige en versleutelde https-verbinding

Sinds maart 2018 is de website InfoBreda via een beveiligde verbinding bereikbaar voor website bezoekers. Dit is een zogenoemde https-verbinding, in plaats van de oude http-verbinding. InfoBreda beschikt over een SSL-certificaat waardoor de webhosting provider voor een versleutelde https-verbinding zorgt. Deze https-verbinding (herkenbaar aan het hangslot en de tekst “Veilig” op de adresbalk) voorkomt dat informatie van websitebezoekers wordt onderschept door kwaadwillende derden.

Privacy en Privacyverklaring

Vanaf 25 mei 2018 is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat betekent dat dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

Bredapartners, als initiatiefnemer van InfoBreda, is zich bewust van het vertrouwen dat gebruikers hebben haar producten en diensten.  Bredapartners ziet het dan ook als haar verantwoordelijkheid om de privacy te beschermen. Bredapartners respecteert de privacy van alle gebruikers van haar websites, haar sociale media en haar (potentiële) klanten en draagt er zorg voor dat alle persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Iedere organisatie moet aantonen dat zij voldoet aan de
privacybeginselen uit de AVG. Dit geldt ook voor InfoBreda, als initiatief van Bredapartners. Klik verder, voor de privacyverklaring van Bredapartners die op de website van Bredapartners te downloaden is.

▲ HOME ▲

interessante informatie over de stad Breda