Pleziervaart

Bezoekers over water

Vanuit het noorden is Breda bereikbaar voor pleziervaart via de rivier de Mark. Achtereenvolgens komt u het volgende tegen:

  • passantenhaven de Werve aan de linkerzijde
  • Spoorbrug en de Koning Willem-Alexanderbrug: 3.20 m doorvaarhoogte
  •  eerste steiger van Passantenhaven Breda te zien liggen aan de rechterzijde.
  • Hoge Brug
  • tweede steiger in de Haven(kom) van Breda aan de rechterzijde

Melden bij de havenmeester (06-83903091). Meer info: www.passantenhavenbreda.nl

Aanlegplaatsen voor kleine bootjes
  • Haven(kom) Breda aan de linkerzijde
  • Koningssteiger (bij Valkenbergpark – bij kunstwerk De Vuurtoren)

Vanaf 2017 worden nog nieuwe steigers aangelegd bij ’t Ginneken, Chassépark, Haveneiland en wellicht bij de Seeligkazerne

▲ HOME ▲

interessante informatie over de stad Breda